Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
 
 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej zwanym RODO), przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.

Co to jest RODO?

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Ogólne o ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO. Rozporządzenie reguluje przepisy o ochronie danych osobowych dotyczących osób fizycznych. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych na terenie UE, a nie zablokowanie ich przepływu. Dzięki RODO osoby, których dane są lub będą przetwarzane mają mieć
większą kontrolę nad tym, kto i w jaki sposób przetwarza ich dane osobowe.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

I Administrator danych osobowych:


Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „Rol-Pol” S. Wojciechowski, Z. Skowroński Spółka Jawna
48-210 Biała ul. Głogówecka 1

II Cele i podstawy przetwarzania

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania czynności mających na celu zawarcie i realizację umowy (np. sprzedaży, współpracy), a podstawą  prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (UE).
 • Oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Realizacji usługi wysyłania faktur, korekt faktur, duplikatów faktur, not księgowych, wezwań do zapłaty oraz innych dokumentów drogą elektroniczną- w przypadku korzystania z tej usługi na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. q lit. a RODO).
 • W celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem. Z danych tych będziemy korzystać przez czas wykonywania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • W celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni)produktów i usług firm z nami współpracujących, np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


III Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać m.in. następującym podmiotom:

 • Świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania sądowego,
 • Firmom, z którymi współpracujemy (dostawcy, producenci) w celach związanych z reklamacją zakupionego towaru lub usługi, a także uczestnictwa w akcji promocyjnej organizowanej przez podmioty z nami współpracującymi,
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonywania płatności, przelewu należności, zwrotów środków wynikających z korekt itp.


IV Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe przechowywane będą przez cały czas trwania współpracy handlowej, a także po jej ustaniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana chęci usunięcia danych.


V Uprawnienia klienta/kontrahenta


Osoba, której dane znajdują się w naszej bazie danych ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych, informacji skąd pochodzą, w jaki sposób są przetwarzane i komu są udostępniane oraz otrzymania ich kopii,
 • Ograniczenia treści i sposobu ich przetwarzania jeśli nie wypłynie to na uniemożliwienie dalszej współpracy,
 • Korygowania, poprawiania swoich danych osobowych,
 • Usunięcia danych,
 • Wniesienia skargi do GIODO lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje w przedmiotowej sprawie, jeśli uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
VI Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże w przypadku odmowy podania danych osobowych niektóre elementy współpracy mogą być niemożliwe do zrealizowania.


Dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych można uzyskać w biurze PPUH „Rol-Pol” S. Wojciechowski, Z. Skowroński Sp. Jawna 48-210 ul. Lipowa 10 lub pod nr telefonu 77/4387545
 


 
 
 
Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych
oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
Biała, ul. Głogówecka 1, tel. 77 438 75 45, e-mail: info@rol-pol.pl